Son Kelimeler

Yıldırım Beyazıt Kimdir, Yıldırım Beyazıt Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Yıldırım Beyazıt Biyografisi «TIKLA»

Osmanlı Sultanlarının Dördüncüsü Görev Süresi: 1389-1402 Babası: Murad-ı Hüdavendigar Annesi: Gülçiçek Hatun Doğumu: 1360 Vefatı: 1403 Sultan Murad-ı Hüdavendigarın oğlu olup, 1360 yılında Gülçiçek Hatundan doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare derslerini gördü. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahyaya vali tayin edildi. 1389da haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova savaşına katılarak büyük kahramanlık gösterdi. Babası Sultan Murat, bu savaş sonunda bir Sırplı tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti. İlk olarak Sırbistan işlerini yoluna koyan Yıldırım Beyazıt bu sırada kendisine karşı ittifak eden Anadolu Beylikleri üzerine yürüdü. Süratle hareket ederek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamidoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı (1390). Karamanoğulları beyliğini itaat altına aldı (1391). 1391de İstanbulu muhasara etti ve yedi aylık bir kuşatmadan sonra şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir cami yapılması ve yıllık verginin artırılması şartıyla anlaşma yaptı. 1392de Kastamonu üzerine yürüyerek, Candaroğlu topraklarını ele geçirdi. 1394te Selanik ve Yenişehiri (Mora) alan Osmanlı orduları, Teselya ve Arnavutluka kadar ilerlediler. Yıldırım Beyazıtın 1395te İstanbulu ikinci defa muhasarası yeni bir haçlı ordusunun hareketine yol açtı. Bütün Avrupa milletlerinden meydana gelen haçlılar, Osmanlılara ait Niğbolu kalesini kuşatmışlardı. Adına yaraşır bir süratle gelen Sultan Beyazıt haçlıları Niğbolu kalesi önünde ağır bir bozguna uğrattı (25 Eylül 1396). Esir edilen ve fidye karşılığı serbest bırakıldıktan sonra padişaha karşı bir daha savaşmamaya yemin eden Avrupalı asilzadeler ve şövalyelere Yıldırım Beyazıt Han şöyle diyordu: Ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanı sağlamış olursunuz. Zira ben, Allahü tealanın dinini yaymak ve Onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim. Niğbolu zaferinden sonra Osmanlı akıncıları Macaristan içlerine kadar girerek pek çok ganimetlerle döndüler. 1397de İstanbulu üçüncü defa kuşatan Bayezid, Bizansın denizle bağlantısını kesmek için Anadolu Hisarını inşa ettirdi. Yıldırım Beyazıtın 1398de Karaman ve 1399da Dulkadirli topraklarına girmesinden sonra topraklarını kaybeden Anadolu beyleri bu sırada Hindistan seferinden dönen Timura sığınarak, onu Osmanlı sultanına karşı kışkırttılar. Bu arada Timurdan kaçan Karakoyunlu ve Cezayir beyleri de Yıldırım Beyazıtı Timura karşı tahrik ediyorlardı. Bu tahrikler ve Timurun Osmanlılara ait Sivası alması neticesinde iki büyük Türk hakanını Ankarada karşı karşıya getirdi. Çubuk ovasında yapılan ve çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlı ordusu, mağlubiyete uğrarken, Yıldırım Beyazıt da esir düştü (28 Temmuz 1402). Esaret zilletini çekemeyen Yıldırım Beyazıt Han yedi ay sonra kederinden ve nefes darlığından kırk dört yaşında vefat etti (1403). Timur Han ölüm haberini alınca: Yazık oldu, büyük bir mücahidi kaybettik. demekten kendini alamadı. Sultan Yıldırım Beyazıt, çevik, atılgan, cesur, zamanın hadiselerini kavramış iyi bir kumandandı. Ani olaylar karşısında soğukkanlılığını muhafaza ederek karar verir ve ordusunu süratle istediği yere sevk ederdi. Adaleti çok meşhurdu. Alimlerin sohbetinde bulunur, onların Allahü tealanın emir ve yasaklarını bildiren sözlerini gönülden kabul ederdi. Evliyaya çok hürmette bulunurdu. Osmanlı topraklarının her tarafında cami, mescit, darüşşifa, medrese, imaret ve misafirhaneler yaptırdı. Ayrıca bütün bu imarethaneler için geniş vakıflar kurdurdu. Bursadaki Ulucami yaptığı en önemli eseridir. Cemaate Gitmeyen... Yıldırım Beyazıtın bir mahkemede şahitlik etmesi gerekiyordu. Padişah mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önünde bağlayarak ayakta bekledi. Devrin Bursa kadısı Molla Şemsüddin Feranî, dik dik Padişahı süzdükten sonra şu hükmü verdi: Senin şahitliğin geçersizdir. Zira, sen namazlarını cemaatle kılmıyorsun. Elinde imkan bulunduğu halde namazlarını cemaatle kılmayan biri, yalancı şahitlik edebilir demektir. Bu yüzden itham karşısında herkes Yıldırım Beyazıtın hiddetlenmesini bekliyordu. Fakat o boynunu büküp mahkemeyi terk etti. Bu olaydan sonra sarayın yanıbaşına bir cami yaptırdı. Namazlarını cemaatle kılmaya başladı. HAKKINDA YAZILANLAR 1.Yıldırım Bayezid Hayatı / Mefkuresi / Mücadelesi Yavuz Bahadıroğlu Yeni Asya Yayınları / Biyografiler Dizisi Yıldırım Bayezid, irade sahibi, kararlı ve azimli bir padişahtı. Tereddüde düşmeyen, soğukkanlılığını koruyan bir idareciydi. Çok hızlı ve ismine layık bir devlet adamıydı. Yıldırım Bayezid tahta çıkar çıkmaz Haçlı sürülerini Niğbolu zaferiyle durdurdu. Balkanları emniyet altına aldı. Anadolu birliğini sağlamak için cesur adımlar attı. Kan dökmeden birliği kurmaya çalıştı. Birlik çekirdeği Anadolu topraklarında mayalandı, ayrık otları kuruyup filizlendi. Peygamber müjdesine ermek için İstanbulu ilk muhasara eden odur. Üç sefer kuşattıysa da, Batıdan Haçlılar, Doğudan Timur fırsat vermedi. English Biography YILDIRIM BEYAZIT He is the Ottoman Sultan who is reputed for bravery and titled Yildirim (Thunderbolt) because of his unique speed in wars. He was born in Bursa in 1360. He acceded to the throne in the battlefield where Kosovo victory was won, because of his father Murat Hudavendigars falling martyr. He besieged Istanbul and constructed Anatolian fort. He lost the war against Timur in the vicinity of Ankara and was taken captive. He died of his grief on 4 March 1403 in Akşehir. His tomb is in Bursa. He was called Yildirim because of his unique speed in battlefields even when he was a prince. There was no other sultans in Ottoman dynasty who rode horses faster than he did. He grew up with Murat Hudavendigar, a great conqueror, and was very useful in wars he took part together with him. As a matter of fact, his great heroism and superior administrative power commanding his units in Kosovo Pitched Battle played an important role in the victory. His father Murat Hudavendigar was killed with a dagger by an injured Serb in the battlefield, and thus he became sultan there. Yildirim Beyazit is the first ruler to start brother murdering in Ottoman dynasty by choking his brother Yakup Çelebi, who was loved by people and soldiers very much and who did not know his fathers death, to his tent. Some say he did it because of his fathers will and some that on encouragement of his environment. Yildirim, after consolidating Turkish dominance over Balkan peninsula with Kosovo victory, turned his eyes to Istanbul. After conquering Anatolian side of Black Sea Strait, he established Anatolian Turkish unity. He constructed the first Turkish castle on the strait, that is, the Anatolian fort. Then he besieged Istanbul. The siege lasted for eight months. Christian world, seeing that Byzantium was about to fall, stood for another crusade. Crusaders, advancing along Danube with a strong army, surrounded an important border fortress of Turks, Nigbolu. Yildirim Beyazit, being informed that Nigbolu was besieged by a very crowded enemy army, lifted Istanbul siege and ran with a great speed to Nigbolu. The Nigbolu castle was resisting under command of Dogan Bey. Yildirim Beyazit, who was known for his bravery, wore Hungarian Spahi clothes and passed the enemy lines by himself and came before the gate of the castle: - Bre Dogan, bre Dogan!... Dogan Bey first thought that this was an enemy trick, but then knew that that was the sultans voice. When he ran to the bastion with excitement, he saw that unique horse despite the darkness of the night. Yildirim asked: - How are you, bre Dogan?. - The enemy presses from land and river, but the bastions are strong, and provisions are abundant. And now that our sultan came, it is not possible that Nigbolu falls... Yıldırım said: - We are here, resist for one or two days. The crusaders seeing the white horse and the stranger with Hungarian spahi clothes, tried to attack that stranger. But they could not catch Yildirims horse... On 25 September 1396, Yildirim Beyazit started a merciless attack on the very crowded Crusader army surrounding Nigbolu. The bloody war did not last for too long. Yildirim destroyed that great army with his famous claw plan famous in history. Fearless Jean, leading Crusader army said after being taken captive by Turks that: - I swear I will never hold my weapon against Turks again. Yildirim, having heard that, called him: I pardon you for your oath. Go. Go get all of the powers of Christendom to save your honor. Thus give me new opportunities to raise my grandeur and glory, and released him. A big storm broke out in the East in 1402. After Tamerlane eliminated Altınordu state with his great army, invaded Iran and entered Arab provinces. The only state against Tamerlane remained was Ottomans. Both were Muslim Turk states. However, these conqueror Turkish rulers could not agree. They insulted each other because of Ahmet Celayir and Kara Yusuf. The enmity between Yildirim and Tamerlane resulted in Anakar War. The two Turkish armies started a bloody war in Çubuk plain on a hot day of July. First, Yildirims spahis rocked Timur armies. However, when Timur rode elephants on them, the course of the war changed. At that time, Anatolian soldiers took the part of Timur due to Anatolian Beys betrayal. The betrayal panicked Yildirim armies. The sultan, seeing that bad situation, withdrew to the hill he established his headquarters and went on resisting the enemy. Timur forces surrounded Yildirim in Çataltepe. He had only 300 soldiers with him. Yildirim took an axe when his sword was broken. He killed everyone drawing near. The sun, which rose with golden lights in the morning was not setting behind the purple mountains of Çubuk Plain. Everywhere was getting dark. The bodies were lying on the ground like yellow roses. Yildirim rode his horse toward northwest of the hill at that time. However, everywhere was surrounded by enemy soldiers. Yildirim was tired after swinging his sword all day in the battle field and exhausted because of hunger and thirst. While he was climbing down from the steep and stony slope near Mahmudoglu village, he fell down with his horse because his horses leg went between some stones. At that time, Timurs soldiers stood. Yildirim, having a bloody axe, with torn clothes and dusty face drew a portrait of heroism. He stared at Semerkandi soldiers with his fiery eyes, and cried out: Do what you are supposed to do! Cağatay Khan Mahmudoğlu said: Come here... You are the guest of Timur-u Gürgani. Yildirim was taken captive, and Tamerlane drew back to his tent. After having heard congratulations of his commanders for his victory, he started to play chess with his son Şahruh. At night, Yildirim, who was taken captive, was brought to Timurs tent. Timur stood, showed him a place and showed respect. Yildirim, seeing that Timur smiled for a while during the conversation, shouted in anger: It is bad to make fun of a man Allah rendered unfortunate. Tamerlane replied: I am laughing because Allah left the world to a lamed like me and a blind like you... Then he asked Yildirim the following question: What would you do to my soldiers if you defeated us? I would put all to sword. But I thought good. So God gave me the victory. You thought bad. God gave you the bad. Therefore, I will not do anything other than goodness to you and your members. Be at ease! Then he prepared a dining table for Yildirim. They all ate yogurt together in the same table. Some time later, they found and took his son Musa Celebi. The next day Tamerlane launched further movement toward Anatolia. The soldiers of Timur were looting everywhere. Even one day they attacked boys with Koran in their hands with horsemen and killed all. They went into Bursa palace and looted the treasury completely. After some time, when Tamerlane went to Izmir to invade, he took Yildirim with him. Upon Izmir victory, Tamerlane arranged a perfect feast. He intended to give a lesson to Yildirim with this feast. How could Yildirim marry a Christian girl although he was a Muslim ruler? Timur could not stand this. He made Princess Olivera distribute wine in this feast. Yildirim, seeing his lover serving to the drunks, he felt the greatest pain of captivity. His whole endurance ended. He stood up and insulted Tamerlane. After that, Yildirim started to wait for being beheaded. But that was not the outcome. The next day, he was sent to Akşehir on Timurs order. But Yildirim had lost all his desire to live. He began to suffer spiritually. His country was routed, his sons were lost at the battlefield, and his treasury was looted. How could he live any more? He took out the ring he always had on his finger. The ring gem hid an effective poison under it. He swallowed it and died. That hero ruler of Ottomans committed suicide. Timur, after this bloody disaster, did not remain in Anatolia and turned back to Semerkand. Turkish nation, who had the capacity to establish state, organized again immediately and maintained existence of their state. They had a long period of 624 years of domination under the name of Ottomans. However, Tamerlanes state died with him. HABER Yıldırım Bayazıtın torunları Nijerde Osmanlıyı yaşatıyor! Zaman 21 Ekim 2013 FAZLI MERT -NİJER Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer’in Agadez bölgesinde yaşayanlar kendilerini Osmanlı torunu kabul ediyor. Bölge halkı hâlâ Osmanlı gelenek ve göreneklerine göre yaşıyor. 14. yüzyıl sonlarında Nijer kabileleri arasında liderlik kavgası başlayınca kabileler Osmanlı’yı ziyarete gider. Dönemin Padişahı Yıldırım Beyazıt, Afrika kökenli cariyesinden olma şehzadesi Yunus’u Agadez bölgesine sultan olarak tayin eder. O günden sonra sultanlık babadan oğula geçer. Şimdiki Sultan İbrahim Oumarou, Yunus Sultan’ın soyundan geliyor. Nijer’in başkenti Niamey’e büyükelçi olarak atanan Hasan Ulusoy, Agadezlerle ilgili bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Nijer büyükelçisi Ulusoy, rivayetlerin doğrulanması için Osmanlı arşivlerinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Agadezler geçmişte olduğu gibi günümüzde de Afrika bölgesinin en takdir edilen ve sayılan kabilesi. Osmanlı Türklerinin ve günümüzde Türkiye’nin bölgeye pozitif olarak yaklaşması ise Afrika’daki Türk sempatisini artırmış.

Yıldırım Beyazıt Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Yıldırım_Beyazıt hakkinda bilgi bulunamadi.

Yıldırım BeyazıtSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  whatsapp ın sıkması7kırmızı sütyen giyen kadın seksiliği9aamir khan ın türkiye ye gelecek olması4onuncu nesil gibisinin bir daha gelmemesi4radyo uludağ yayınlarının seviyesizlik seviyesi52016 lys sonuçları2172 boyundaki kızUluslararası Antalya Üniversitesireklambilgi sahibi olmadan çocuk sahibi olmakon birinci nesillere harçlık veriyoruz kampanyası14şanlıurfa xızlı gençleri7jon snow4nasıl türkleştik9haraam geceleer3portland trail brazzerskızların yanında küfreden erkek212017 lys sonuçlarıekrem ersin cesurkız babası olmak2yazarların tatile gidemeyen eziklerden oluşması2cem adrianherılt yani diyen babaoxichampionsözlük kızlarının beğendiği sözlük erkeği sayısı2010 yılından akılda kalan olaylarhayvan gibi doğal insanben haysiyetsiz bir yazarım2mini şortlu kız görünce ne yapılır sorunsalı12saçlarını yana tarayan efendi erkekler2sözlük yazarlarının itirafları602015 kpss yerleştirme sonuçları4çipras ın solculuğu yeniden yükseltmesi3yazarların hayatta yemem dediği tek şey13her gün 100 vikipedi sayfası okumak7robb starközel şeyler2önemsiz ayrıntıların önem kazandığı yerramazan bitsin de içelim diyen tip32012 lys sonuçlarımabel matiz73 yaşında kerhanede ölen dayının cenazesigenel kültürü artırmak için yapılabilecekler16ramazan da otobüste buz gibi şaşal su içenler11fethullah gülen cemaati7sheepfuckeryazın hala gelmemesi2en efendi ve ahlaklı hayvan42015 in galatasaray ı3besyo okuyacaklara tavsiyeleratm de şifreyi tersten girince polis gelmesi4
  2 3 25 26 27 28 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  uludağ sözlükyildirim beyazit


Yıldırım Beyazıt Yorumlar

Yorumla